Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:wp_t3

Nabor del "WebGIS in WIKIAlps"

V okviru projekta AlpES je Inštitut za meddisciplinarne gorske raziskave Avstrijske akademije za znanost zadolžen za tretji nabor del, imenovan »WebGIS in Wikialps«. Namen tega nabora del je razviti interaktivni in interoperabilni sistem AlpES webGIS, prek katerega bodo dostopni kazalniki ekosistemskih storitev ter njihovi metapodatki. Poleg tega se bo spletno mesto wikialps (www.wikialps.eu) razvijalo tudi v prihodnje in bo uporabljeno za posredovanje rezultatov projekta AlpES.

Ta nabor del je razdeljen na pet glavnih nalog:

  1. Analizirati ter določiti zahteve za spletno objavo in vizualizacijo podatkov AlpES. Te zahteve se nanašajo na naravo podatkov, omejitve projekta, usklajevanje podatkov in tehnično izvedbo. Ta naloga bo izvedena v tesnem sodelovanju z drugim naborom del »Kartiranje in ocenjevanje«.
  2. Gojiti enotno pojmovanje koncepta ekosistemskih storitev in njegovih prednosti ter naravnega kapitala prek spletnega mesta www.wikialps.eu. Inštitut za meddisciplinarne gorske raziskave posodablja spletno mesto WIKIAlps z informacijami o projektu AlpES in rezultati projekta, prejetimi od projektnih partnerjev ter drugih deležnikov.
  3. Analizirati in uskladiti podatke o ekosistemskih storitvah, zbranih v okviru nabora del »Kartiranje in ocenjevanje«, ter jih vključiti v zbirko podatkov.
  4. Zgraditi tehnološko ogrodje, na katerem bosta temeljila sistem AlpES webGIS in njegova zbirka podatkov ter razviti funkcionalnosti sistema webGIS in dinamičen vmesnik, da bodo lahko uporabniki izračunali lastne kazalnike ekosistemskih storitev.
  5. Vključiti deležnike prek osebnih sestankov, med katerimi bodo deležniki podali povratne informacije prek sistema webGIS in spletnega mesta WIKIAlps. Njihove povratne informacije bodo uporabljene za nadaljnji razvoj tega nabora del in naslednjega nabora del, imenovanega »Model za razvoj kapacitet«.

Glavna končna izdelka nabora dela sta sistem webGIS in njegova zbirka podatkov, skupaj s spletnim mestom WIKIAlps.

Vrnite se na Pregled opisov delovnih paketov

sl/wiki/wp_t3.txt · Zadnja sprememba: 2016/10/06 12:22 uporabnika apolderman