Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:natural_heritage

Naravna dediščina

Definicija

Naravno dediščino lahko razdelimo v naravne spomenike, geološke in fiziografske formacije ter znamenite kraje narave. Naravne spomenike sestavljajo fizične ali biološke formacije ali skupina teh formacij in imajo z estetskega ali znanstvenega vidika izredno splošno vrednost; geološke in fiziografske formacije so natančno določeni predeli, ki pomenijo habitat ogroženih vrst živali in rastlin in so z znanstvenega in varstvenega vidika izredne splošne vrednosti; znameniti kraji narave so natančno določeni naravni predeli, ki imajo z vidika znanosti, ohranjanja ali naravnih lepot izredno splošno vrednost. Vir: UNESCO-Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Article 2.

Slovenija: Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.

Projekti

Glej tudi

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/natural_heritage.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/12 11:15 uporabnika irsnc