Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:service_benefitting_area_alpes

Območje koriščenja storitev

Območje koriščenja storitev je prostorska enota, v kateri se nahajajo koristi neke določene ekosistemske storitve (raba ES). Območje tako opisuje skupine ljudi, ki zavedno ali nezavedno koristijo posamezne ekosistemske storitve (Syrbe et al. 2017) 1) . Razlaga prostorskih odnosov: območje koriščenja storitev, območje povezovanja storitev in območje zagotavljanja storitev (glej pripadajoče razlage).

Na projektu AlpES območja koriščenja storitev ni mogoče neposredno oceniti, saj je dejansko povpraševanje večinoma neznano. Samo za storitve z jasno povezavo, npr. „Varstvo območij pred plazovi, zemeljskimi plazovi in podori“, so območja koristi poznana. Pri omenjenih ES imamo metodo prepoznavanja, v ostalih primerih pa je ES pogosto mogoče prepoznati tudi z lokalnim znanjem.

1)
Syrbe, R.-U.; Schröter, M.; Grunewald, K.; Walz, U. & Burkhard, B. (2017): What to map? In: Burkhard, B. & Maes, J. (Hg.): Mapping Ecosystem Services. Sofia: Pensoft Publishers, p. 151–158.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/service_benefitting_area_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:11 uporabnika irsnc