Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:service_connecting_area_alpes

Območje povezovanja storitev

Območje povezovanja storitev je prostor med ne-sovpadajočimi ekosistemskimi storitvami in upravičenimi območji. Lastnosti območja povezovanja vplivajo na sam prenos (Syrbe et al. 2017) 1) . Povezanost med območjem koriščenja storitev in območjem zagotavljanja storitev je lahko enosmerna (ES ali korist teče vedno le v eno smer, npr. pitna voda teče po pobočjih navzdol) ali pa nima smeri (ES ali korist nima opredeljenih območij zagotavljanja in koristi, npr. živilski proizvodi, ki se jih prevaža do kupcev).

Na projektu AlpES ni mogoče orisati območij povezovanja storitev za vse ES na alpskem nivoju. A so območja kljub temu pogosto dobro prepoznana z lokalnim znanjem za večino ekosistemskih storitev.

1)
Syrbe, R.-U.; Schröter, M.; Grunewald, K.; Walz, U. & Burkhard, B. (2017): What to map? In: Burkhard, B. & Maes, J. (Hg.): Mapping Ecosystem Services. Sofia: Pensoft Publishers, p. 151–158.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/service_connecting_area_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:12 uporabnika irsnc