Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:service_providing_area_alpes

Območje zagotavljanja storitev

Območje zagotavljanja storitev je prostorska enota, v kateri so zagotovljene oz. potekajo ekosistemske storitve. Območje lahko zajema populacije rastlinskih in živalskih vrst, abiotskih elementov ter elementov človekove dejavnosti (Syrbe et al. 2017) 1) . To je lahko povezano z območjem koriščenja storitev in situ, t. j. ko neko storitev (korist) uporabljamo tam, kjer je nastala; centralna (območje koristi obdaja območje zagotavljanja storitev), vsesmerna (območje koriščenja storitev obdaja območje zagotavljanja storitev) ali z območjem povezovanja storitev.

AlpES območja za zagotavljanje storitev so enote EU LAU2 (občine), ki so opredeljene glede na indikatorje rabe ES za vsako ekosistemsko storitev.

1)
Syrbe, R.-U.; Schröter, M.; Grunewald, K.; Walz, U. & Burkhard, B. (2017): What to map? In: Burkhard, B. & Maes, J. (Hg.): Mapping Ecosystem Services. Sofia: Pensoft Publishers, p. 151–158.
You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/service_providing_area_alpes.txt · Zadnja sprememba: 2018/11/15 12:12 uporabnika irsnc