Uporabniška orodja

Orodja spletišča


Stranska vrstica

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme

sl:wiki:accessibility

Dostopnost

Definicija

»Dostopnost se nanaša na enostavnost doseganja destinacij. K izboljšanju poleg fizične dostopnosti prek prometne infrastrukture prispeva tudi »nematerialna« dostopnost prek naprednih telekomunikacijskih sistemov.

Dejavniki vpliva

Dostopnost je odvisna od pokritosti s prometno infrastrukturo in storitvami ter njihove kvalitete. Ljudje, ki živijo v območjih z visoko dostopnostjo, lahko hitro dosežejo veliko destinacij, medtem ko lahko v istem času ljudje z nedostopnostih območij dosežejo manj destinacij. Razvoj telekomunikacijskih sistemov je ustvaril novo obliko »nematerialne« dostopnosti, ki igra pomembno vlogo pri doseganju teritorialnih razvojnih potencialov. Raven dostopnosti je zelo pomemben dejavnik prostorskega razvoja, še posebej v trenutnem kontekstu globalizacije.«
Vir: CEMAT Glossary of Key Expressions Used in Spatial Development Policies in Europe

Projekti

Glej tudi

You could leave a comment if you were logged in.
sl/wiki/accessibility.txt · Zadnja sprememba: 2017/12/06 09:20 uporabnika irsnc